this is HOME  
D i a v e r s
publicaties
 
English language version

actueel
algemene info
Evelien van Asperen
promotieonderzoek
methode Diavers
interculturele paradox
publicaties
contact

Overzicht van alle publicaties"

Nieuwe publicatie

Enkele korte beschrijvingen van artikelen

Alle publicaties van Van Asperen

2011 Voorbij de interculturele paradox - De methode Diavers Zoetermeer: Free Musketeers
         Uitgave in eigen beheer, 2011. ISBN 978-90-484-1977-7, 126 p., € 20,95 Lees meer...
2008 Hoe gewoon is 'anders dan anders'? Over de binnenkant van de mediator en de buitenkant
         van de ander. (Co-auteur Henny Krijger). In Tijdschrift Conflicthantering, nummer
         6 - 2008, pagina 90 - 92. Rotterdam: NMI (Thema: Diavers in combinatie met          mediationvaardigheden) lees meer...
2008 Boekbespreking: David Pinto, 'Interculturele communicatie, een stap verder'. (Nieuwegein:
         Bohn Stafleu van Loghum, 2007. ISBN 978-9-031-35132-9, 306 p., € 29,50). In: Cultuur          Migratie Gezondheid. jrg 5, nr 2, p. 111 - 114. Utrecht: Mikado en Pharos. lees meer...
2007 Een culturalistische bril, belemmerend voor communicatie? In: Interculturalisatie in de
         Jeugd-GGz. Wat speelt er?
Red. R. Beunderman e.a. Assen: Van Gorcum. lees meer...
2007 De arbeidsmarkt in de zorg. In 2025 opinieblad voor beslissers in de zorg. Utrecht: Actiz.
         Jaargang 3, juli 2007, nr 2. Interview pp 21 – 22.
2007 De Interculturele Paradox. Diavers: bewerkte uitgave. lees meer...
2005 De Interculturele Paradox. Handboek Zorg Thuis. Aanvulling 7 (aug.). Maarssen: Elsevier
         Gezondheidszorg, Reed Business Information.
2005 Intercultural Communication & Ideology. Utrecht: Pharos. (translation of 2003) lees meer...
2004 Een ethische benadering van diversiteit. In: Tijdschrift voor Gezondheid & Ethiek,          Themanummer Interculturalisatie van de zorg. Assen: Van Gorcum BV. jrg 14. nr 4.
         pp 108-112. lees meer...
2004 Wij-zij discussie vertroebelt interculturele communicatie. In: Ali in wonderland. Almere: VOO.
         lees meer...
2004 Interculturele Beroepshouding. In: Handboek Interculturele Zorg. Maarssen: Elsevier          Gezondheidszorg Reed. Inleg 25. November pp. II 2.3-1 - 2.3-24. lees meer...
2003 De relatie tussen visie, interactie en beleid. In: Diversiteit werkt! Multiculturele ontwikkeling          van arbeidsorganisaties. Utrecht: Forum. lees meer...
2003 Interculturele Communicatie & Ideologie. Utrecht: Pharos. (proefschrift) samenvatting
2001 Recensie van 'De Vreemdeling' door Bettina Jacobsen. In: Phaxx, december.
2000 Intercultureel management. In: Handboek Veranderend Ondernemen in de Non-profitsector.          Maarssen: Elsevier/de Tijdstroom.
2000 Interculturele Voorlichting. In: Gezondheidsvoorlichting in de verpleegkundige          beroepsuitoefening, kwalificatieniveau 5, 502, (p. 142-155). Leiden: SMD educatieve          uitgevers Spruyt, Van Mantgem & de Does bv.
1999 Van interculturele leegte naar interculturele ruimte. In: studiemappen en congresmappen          (waaronder congresmap 'Diversiteit Werkt' 2003).
1998 F.C. de Wereld, Vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs. (Co-auteur Jan Baan). Utrecht:          Pharos.
1997 Interculturalisatie van Zorgopleidingen. In: Handboek Interculturele Zorg. Utrecht: De          Tijdstroom.
1995 Geďnterculturaliseerde lessen, sociale vaardigheden en thema's uit de sector zorg en welzijn,           Bunnik: OVDB
1995 Wel voor, maar niet door allochtonen, recensie van 'Vers Gebrand: over nieuwe wegen naar          intercultureel management'. In: Profiel. jrg. 4. nr 4, april.
1994 Vanzelfsprekendheden ter discussie, Interculturalisatie en Taalbeleid: Totaalbeleid. In: Les. jrg. 12.          nr. 72. Ook in: De les gelezen, een selectie uit 15 jaar les. Amsterdam: Educatief          Centrum/NCB.
1994 Interculturalisatie: Openheid voor andere culturen is te leren!. In: Saldo Nieuwsbrief. jrg. 3. nr. 5.
1993 Model voor Intercultureel Onderwijs: de Interactieve methode. Bunnik: OVDB.
1992 Leren en werken in meerdere culturen, lesmateriaal. Bunnik: OVDB.
1992 Onderzoeksverslag Afstemming MDGO/Leerlingwezen. Bunnik: OVDB.
1990 Leermiddelenprofiel Ontwikkelingseducatie. (co-auteur Geu Visser). Utrecht:          LNO/Vredesopbouw.
1989 Landenwijzer Nepal. nr. 10. 's Hertogenbosch: BIJEEN.