this is HOME
 
D i a v e r s
nieuwe publicatie
 
English language version

 

Nieuwe publicatie

Juni 2011

Voorbij de interculturele paradox - De Methode D i a v e r s

Bestelinformatie
Prijs: 20,95
ISBN: 978-90-484-1977-7
Te bestellen bij de reguliere boekhandel, de uitgever Free Musketeers of de internetboekhandel (bijvoorbeeld bol.com).

U kunt ook contact opnemen met Simon Runia
Voorbij de interculturele paradox is gebaseerd op de bevindingen uit het onderzoek naar interculturele communicatie dat in het proefschrift Interculturele Communicatie & Ideologie (2003) staat beschreven. Het is geactualiseerd op basis van observaties, maatschappelijke debatten en nieuwe literatuur.
Het boek beschrijft met praktijkvoorbeelden de problemen die kunnen ontstaan bij communicatie (interactie) in interculturele situaties. We zien dat kennis, inzicht en vaardigheden weliswaar kunnen bijdragen aan een dialoog, gericht op het vinden van oplossingen voor botsende waarden, maar de terreinen waar botsende waarden echt deel van uitmaken zijn die van de moraal en het recht. Gangbare denkbeelden over cultuur en communicatie helpen niet bij het omgaan met botsende waarden. Zij leiden eerder tot escalatie van problemen, of tot vermijdingsgedrag.
Het boek beschrijft uitgebreid de interculturele paradox die belemmerend werkt op het terrein van communicatie en moraal. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de praktijk en de theorie van de interculturele paradox, die voortkomt uit het statische cultuurbegrip. Hier ligt namelijk de oorzaak van veel misverstanden. De praktijk wordt beschreven en de theorie wordt verduidelijkt met achtergronden van de interculturele paradox, zoals de ontwikkeling van het cultuurbegrip en de heersende interculturele ideologie. Vervolgens wordt een didactisch hulpmiddel gepresenteerd dat een heldere analyse mogelijk maakt van de soms complexe situaties bij interactie tussen mensen met diverse achtergronden: het analysekader diversiteit. Dit analysekader onderscheidt monisme, relativisme en communicatief moreel universalisme (CMU).
In een combinatie van theorie en diverse cases gaat het boek verder in op de aspecten dynamisch cultuurbegrip, de communicatie, taalaspecten en de moraal. Een verandering in denken is nodig om voorbij de interculturele paradox te komen en effectief te communiceren.
Het tweede deel van het boek dient als hulpmiddel en inspiratiebron voor trainers en docenten die bekend zijn met de methode Diavers. Hier wordt een aantal praktische opdrachten uitgewerkt, waarmee de cursist of de lezer aan de slag kan om de theorie in de praktijk te brengen.
In een bijlage wordt verder ingegaan op de maatschappelijke context waarin het debat over integratie plaats vindt.
Het boek wordt gecompleteerd met een literatuur- en documentatielijst en een verklarende woordenlijst.