this is HOME
 
D i a v e r s
promotieonderzoek
 
English language version

actueel
algemene info
Evelien van Asperen
promotieonderzoek
methode Diavers
interculturele paradox
publicaties
contact

Promotieonderzoek

  
Slotwoord uit het laudatio, uitgesproken door de promotor Prof. Dr. H. Procee:
De multiculturalisten zullen het moeilijk met je hebben, maar ook de 'Cliteurs', die vinden dat de mensenrechten al ten volle gerealiseerd zijn in Nederland!
Het onderzoek
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksrichtingen in een originele combinatie, zoals culturele antropologie, filosofie, communicatietheorie en internationaal recht. Er is een kwalitatieve onderzoeksmethode gebruikt. Het boek bestaat uit theoretische hoofdstukken en hoofdstukken met analyses van casuïstiek. Een belangrijk onderdeel van de analyse bestaat uit kritische stellingen ten aanzien van de meest gehanteerde opvattingen over cultuur, communicatie en macht. Het laatste hoofdstuk geeft een richting aan voor alternatieve benaderingen van interculturele communicatie. Lees de samenvatting!

De promotie
Op vrijdag 28 februari 2003 vond de promotie van Evelien van Asperen plaats aan de Universiteit van Tilburg. Het College voor Promoties had de volgende personen verzocht om zitting te nemen in de promotiecommissie tegenover wie de promovenda het proefschrift heeft verdedigd:
Prof.dr. A. de Ruijter, Universiteit van Tilburg, promotor
Prof.dr. H. Procee, Universiteit van Twente, promotor
Prof.dr. J.L.A. Geurts, Universiteit van Tilburg
Prof.dr. W.A.R. Shadid, Universiteit van Tilburg
Prof.dr. F.A.M. Kortmann, Katholieke Universiteit Nijmegen
Prof.dr. P. Verweel, Universiteit van Utrecht.

Tweede druk en Engelse vertaling
Van het proefschrift zijn de benodigde exemplaren voor de promotie gedrukt met daar bovenop exemplaren voor de verkoop. Inmiddels is een tweede druk verschenen van de Nederlandse versie. In 2005 was de Engelse vertaling klaar. Lees de Engelse samenvatting!
De boeken worden gekocht door geïnteresseerde lezers en doen dienst tijdens scholingen op het terrein van interculturele communicatie. De boeken zijn te bestellen in de boekhandel en bij Pharos.

Bestel Interculturele communicatie & macht bij Pharos ISBN 90 75955 29 4
Order Intercultural Communication & Ideology at Pharos, Netherlands ISBN 90 75955 51 0

Enkele recenties

Een stimulerend boek!
Van Asperen concludeert dat de vigerende interculturele ideologie vaak juist de problemen schept die ze wil bestrijden. Het is heel interessant dat professionals in de groepsdiscussies en diepte interviews in theorie bijna allemaal kiezen voor het beschreven alternatief, terwijl zij in praktijksituaties vrijwel allemaal de monistische of relativistische variant van de ideologie weerspiegelen. In mijn ogen is dit één van de redenen waarom dit boek voor het maatschappelijk werk van belang is.

Nel Jagt, Maatwerk - 29 - vakblad voor maatschappelijk werk.

Evelien van Asperen, adviseur interculturele communicatie, kent talloze voorbeelden van de worsteling van Nederlanders in de omgang met allochtonen. Toen ze zich na 10 jaar activiteiten in ondermeer Polen, Nepal, Nicaragua en Peru weer settelde in Nederland, wist ze soms niet wat ze zag en hoorde. Mensen in mijn omgeving praatten over allochtonen alsof het 'Marsmannetjes' waren. Uitte die worsteling zich voor 11 september 2001 vooral in krampachtigheid en angst de verkeerde dingen te zeggen, erna sloeg die om in vaak keiharde en verwijtende discussies.
Stephen Jongerius, Brabants Dagblad, 15 febuari 2003.

'Willem vraagt zich af of hij Mohammed wel of geen pilsje aan mag bieden. Mohammed wordt verondersteld moslim te zijn en volgens de islamitische leer worden moslims geacht geen alcoholische dranken te nuttigen'
Een casus uit het proefschrift... Een voorbeeld van krampachtige communicatie [concludeert van Asperen]. Waarom vraagt Willem niet gewoon wat Mohammed wil drinken? Cultuurkennis, zo betoogt van Asperen, draagt wel bij aan een bredere kijk op de wereld, maar het verbetert niet per definitie de communicatie. In tegendeel, cultuurverschil wordt vaak gebruikt als verklaring, als 'cultuurexcuus'. …Dit resulteert - zeker sinds 11 september - in grimmige wij/zij discussies.'

Dieter van den Bergh, Univers 22, UVT.

Ik vind het een belangrijk boek: Er wordt nog al wat onzin gedebiteerd over 'cultuur' en 'intercultureel' en van Asperen geeft een uitstekende aanzet om daar kritisch naar te kijken.
Hanneke Bot, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 1/2004.