this is HOME
 
D i a v e r s
methode Diavers
 
English language version

actueel
algemene info
Evelien van Asperen
promotieonderzoek
methode Diavers
interculturele paradox
publicaties
contact

De methode Diavers

De methode Diavers is ontwikkeld door Evelien van Asperen, naar aanleiding van haar promotieonderzoek over knelpunten in interculturele communicatie (2003). Uit dit onderzoek blijkt dat er een dominante definitie van cultuur leeft. Deze definitie is vaak de oorzaak van problemen rond interculturalisatie en leidt tot paradoxale situaties. Deze interculturele paradox veroorzaakt dilemma's, cirkelredeneringen en machtsstrijd, dit roept angst en onzekerheid op, wat op haar beurt de communicatie verstoort.
Kennis over andere culturele gewoonten en tradities verbreedt de kijk op de wereld, maar lost het probleem van botsende waarden niet op. Communicatievaardigheden dragen bij aan goede ontmoetingen. Maar om problemen aan te kunnen pakken hebben we bovenculturele waarden nodig, zoals de mensenrechten. In plaats van het cultuurverschil staan bij de methode Diavers de houding , dialoog en rechtvaardigheid centraal.
De methode maakt gebruik van een analysekader diversiteit, waarbij uitleg wordt gegeven over de interculturele paradox, over hoe cirkelredeneringen, machtsstrijd en het wij-zij communicatiepatroon doorbroken kunnen worden. Het kader dwingt tot kritische (zelf)reflectie en helpt bij het analyseren van interacties, beleid en van problemen in de samenleving en op de werkvloer. De methode is geschikt voor iedereen. De ÚÚn kan leren zich wat opener of bescheidener op te stellen, een ander kan er mee leren juist grenzen te stellen. Deelnemers oefenen veel met het toepassen van het analysekader, met behulp van verschillende werkvormen, zoals gezamenlijke analyse van casu´stiek, invuloefeningen, rollenspel, communicatiespel en nog veel meer. Er wordt uitgebreid gesproken over de mensenrechten aan de hand van een opdracht erover. Behalve van de docenten leren cursisten ook veel van elkaar door het uitwisselen van ervaringen. Daar hoort oefening bij in uitnodigend spreken en in het geven en ontvangen van constructieve feedback.

Kortom, de methode Diavers behandelt interculturele communicatie en beleid vanuit een mensenrechtenbenadering op het terrein van samenlevingsopbouw en internationale samenwerking.

Inmiddels zijn meerdere trainers getraind in de methode Diavers .
Voor informatie over trainingen en trainers kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Pharos, co÷rdinator scholing en training .

Zie voor meer informatie over de interculturele paradox de publicatie in pdf-format