this is HOME
 
D i a v e r s
communicatieadviezen
 
English language version

 

Communicatieadviezen

Hieronder staan enkele communicatieadviezen. Deze zijn ontleend aan verschillende communicatietheorieŽn.
 • wees uitnodigend, erken de ander, doe geen ondervraging, maar wissel uit
 • wees attent, eerlijk en oprecht
 • praat in de ik-vorm en namens jezelf (niet in de wij-vorm, je-vorm en jullie-vorm)
 • vul niet in voor anderen
 • praat met mensen in plaats van over mensen
 • 'gebruik' in eerste instantie je gesprekspartner als informant over zijn achtergrond i.p.v. een boekje of een trainer, dat laatste kan altijd nog
 • spreek iemand aan als mens en niet als een vertegenwoordiger van zijn cultuur
 • algemene kennis over tradities en gewoonten geven een bredere kijk op de wereld, maar realiseer je dat het niet automatisch iets zegt over je gesprekspartner(s)
 • spreek over verschijnselen en niet over groepen, dus heb het over het varkensvleestaboe en niet over moslims eten geen varkensvlees (op deze manier laat je de ander de ruimte)
 • wees empathisch, vraag begrip van de ander voor je eigen dingen
 • probeer zo veel mogelijk stil te staan bij je eigen keuzes en grenzen en maak relevante keuzes duidelijk en geef je grenzen tijdig aan (bijvoorbeeld ook die van mensenrechten)
 • probeer op basis van verschillen die je ontdekt tussen jou en de ander open te staan voor de waarde daarvan en probeer eigen vanzelfsprekendheden te ontdekken en te (her-)onderzoeken
 • wees indien nodig pas op termijn productief confronterend, bij voorkeur door (kritische) vragen te stellen, die de ander aan het denken kunnen zetten
 • wees kritisch tegenover generalisaties en stereotypen en gebruik ze zelf niet
 • voorkom wij-zij tegenstellingen, want die zetten aan tot spanningen en impasses
 • doorbreek eenmaal ontstane wij-zij patronen door te spreken in de ik-vorm en houdt de inhoud dichtbij jezelf
 • voorkom verwijten en machtsstrijd, en zoek naar stimulansen
 • benoem dilemma's, paradoxen, patronen, cirkelredeneringen, als dat nodig is en er een goed moment voor is
 • voorkom het meegaan in een slachtofferrol, stimuleer iemand zijn kracht
 • luister naar kritiek en ga in op de inhoud, probeer je niet aangevallen te voelen
 • stimuleer verantwoordelijkheid voor eigen gedrag
 • loopt de communicatie niet of botst er iets, onderzoek dat dan met behulp van meta-communicatie (praten over de communicatie, achterliggende waarden e.d.) en vergeet je eigen grenzen niet
 • vermijd zelf het cultuurexcuus en spreek anderen die het gebruiken erop aan
 • doe wat je zegt en houd je aan afspraken
 • in het geval van problemen ga dan opzoek naar de kern ervan, zoek toenadering tot degene met wie je het probleem hebt en breng het op een fatsoenlijke manier ter sprake (stop vermijding)
 • maak onderscheid tussen mens en probleem.

www.diavers.nl