this is HOME
 
D i a v e r s
Interculturele (beroeps-)houding
 
English language version

 

Profiel interculturele (beroeps-)houding

Het allerbelangrijkste aan een interculturele houding is de overtuiging dat diversiteit en samenwerking noodzakelijke voorwaarden zijn voor een duurzame samenleving.

Iemand met een goede (effectieve) interculturele houding:

 1. is in staat om iemand als mens te zien en niet als vertegenwoordiger van een cultuur
 2. kan omgaan met feedback en is in staat tot een kritische analyse van de eigen interculturele
  (beroeps-)houding (zelfreflectie)
 3. is in staat tot het kritisch analyseren van de eigen communicatie en de daarbij gebruikte formuleringen
 4. is in staat een wederkerig (kritisch) gesprek te voeren, effectief te overtuigen, bereid overtuigd te worden, waarbij evenwichtige relaties, menselijkheid en rechtvaardigheid de fundamentele waarden vormen
 5. probeert zichzelf te verduidelijken, de ander te begrijpen en zich in te leven in de ander
 6. is benieuwd naar onbekende gewoonten, betekenissen en opvattingen
 7. is in staat eigen gewoonten en opvattingen te verwoorden, te verhelderen
 8. is in staat om te wisselen van communicatieniveau (inhoud, betrekking, voorwaarde) en te reageren vanuit verschillende perspectieven (politiek, filosofisch, conceptueel, persoonlijk, helikopterview, concreet, abstract, enz.)
 9. herkent typisch culturalistische communicatiepatronen en is in staat een bijdrage te leveren aan het doorbreken hiervan, zoals:
  • het wij-zij patroon
  • vermijding
  • agressiviteit (intimidatie, vernedering, geweld, discriminatie, oneigenlijk verwijt, discriminatie, uitspelen, uitsluiting)
 10. is in staat om te praten over voor- en nadelen van verschillende cultuurverschijnselen, gewoontes en tradities, zowel van zichzelf als van anderen
 11. doet pogingen vanzelfsprekendheden te signaleren bij zichzelf en anderen en deze bespreekbaar te maken
 12. onderkent het verband tussen visie op diversiteit en attitude
 13. herkent culturalisme en het cultuurexcuus en kan dit bespreekbaar maken
 14. is in staat om keuzes te maken, grenzen te stellen en assertief te zijn
 15. erkent (of kan bijdragen aan de ontwikkeling van) fundamentele mensenrechten
 16. streeft naar evenwichtige en transparante relaties
 17. heeft kennis van en kan bijdragen aan interculturele conflictbemiddeling.
www.diavers.nl