this is HOME
 
D i a v e r s
analysekader
 
Analytical Framework of Diversity

 

Analysekader Diversiteit


Interculturele ideologie


Alternatief


 Wereldbeelden
1. monisme

Er is één wereldbeeld juist: het mijne of het jouwe, maar eigenlijk het mijne.
2. relativisme

Er is een wereld vol met gelijkwaardige culturen.

Culturele wereldbeelden kunnen alleen van binnenuit gekend worden.

We laten elkaar vrij!
3. communicatief moreel universalisme *)
Er bestaan meerdere wereldbeelden. Ze zijn met elkaar bespreekbaar.

Er zijn universele fundamentele waarden die aangeven dat niemand het recht heeft anderen uit te sluiten.

Er wordt gezocht naar een evenwichtige balans tussen afhankelijkheid en autonomie.
 *) de verticale lijnen symboliseren wereldbeelden. De horizontale lijnen symboliseren universele waarden.

 Visies op cultuur en diversiteit
1. monisme

Er is één beschaving.


Andere culturen zijn primitief of achterlijk.
2. relativisme

Cultuur is bepalend voor mensen.

Culturen zijn compleet van elkaar gescheiden fenomenen.

Culturen zijn gelijkwaardig.
3. communicatief moreel universalisme

Ieder mens is uniek.


Cultuurverschijnselen, betekenissen en verhoudingen veranderen onder invloed van een voortdurend proces van interpersoonlijke contacten.

 Mensbeelden
1. monisme


Wij zijn competenter dan zij.

Zij zijn minder competent dan wij.

Wij moeten hen vertellen hoe het moet.

(WIJ versus zij)
2. relativisme

De mens is bepaald (gedetermineerd).

De mens is bepaald, dus niet verantwoordelijk.

De mens wordt gevormd (in de eerste levensjaren).

(wij versus zij)
3. communicatief moreel universalisme

De mens heeft gegeven de omstandigheden een zekere mate van vrije keuze.

De mens is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en is in die zin mede verantwoordelijk voor de (wereld) gemeenschap.

De mens is in staat tot veranderen.

(Wij allemaal)

Het analysekader wordt uitgebreid behandeld in "Interculturele communicatie & ideologie".

download hier het pdf bestand

www.diavers.nl