this is HOME  
D i a v e r s
interculturele paradox
 
English language version

actueel
algemene info
Evelien van Asperen
promotieonderzoek
methode Diavers
interculturele paradox
publicaties
contact

De interculturele paradox

Dilemma's: Wie moet zich aan wie aanpassen? Hoe bepaal je wie er gelijk heeft als waarden botsen?

Deze vragen zijn niet te beantwoorden met behulp van het gangbare cultuurbegrip, zoals dat op school is geleerd en vaak in de media wordt gebruikt! Het roept namelijk een schijnwerkelijkheid op, omdat het als uitgangspunt heeft dat culturen gelijkwaardig zijn. De gedachte van gelijkwaardige culturen is geen werkelijkheid, maar een ideaal. In werkelijkheid bestaan hiėrarchische verhoudingen, zowel binnen culturen als tussen culturen. Bovendien ontmoeten mensen met verschillende achtergronden elkaar. Het gaat dus niet om de ene of de andere cultuur, maar juist om wat er gebeurt in die ontmoeting tussen mensen. Wanneer, echter, een schijnwerkelijkheid de basis vormt voor analyse, dan is er een grote kans dat er paradoxale oplossingen voor problemen zullen ontstaan. Dit heeft te maken met nog twee andere aspecten van het cultuurbegrip. Namelijk het idee van recht op eigen cultuur en de gedachte van tolerantie voor andere culturen. Hieruit komen ook etnocentrisme en tolerantie voor de intolerantie voort. De paradox ontstaat doordat mensen niet etnocentrisch en tolerant tegelijk kunnen zijn. Er bestaat dus een interne tegenstrijdigheid, waardoor mensen switchen tussen etnocentrisme (monisme) en een tolerante houding. Deze interculturele paradox leidt tot dilemma's, wij-zij communicatiepatronen en cirkel redeneringen. In de praktijk is dit te herkennen aan vermijding en agressie.

Het analysekader diversiteit helpt bij het analyseren van menselijke houdingen. Het kader biedt ook een alternatief, waarmee negatieve interculturele communicatiepatronen voorkomen kunnen worden.
De kracht van het kader is dat het een vergelijking mogelijk maakt van de effecten van verschillende manieren van communiceren.

Zie voor meer informatie het artikel "De interculturele paradox" in pdf-format