this is HOME
 
D i a v e r s
algemene info
 
English language version

actueel
algemene info
Evelien van Asperen
promotieonderzoek
methode Diavers
interculturele paradox
publicaties
contact

Wat is Diavers ?


Diavers was een initiatief van Evelien van Asperen. Zij gaf trainingen, ontwikkelde beleidsadviezen en deed onderzoek op het gebied van interculturele communicatie. Evelien overleed op 27 mei 2011.
Het doel van dit initiatief was opgebouwde kennis en ervaring op het terrein van interculturalisatie, communicatie en beleidsontwikkeling voor iedereen toegankelijk te maken.
 
De naam Diavers is een klank die staat voor een aantal bij elkaar gebrachte begrippen, namelijk diversiteit: di(a)vers; dialoog; actualiteit: dia(=dag)vers; en transparant, een dia, dat is het transparante en positieve van een "negatief" van een foto, een metafoor voor helder en constructief communiceren. De naam Diavers is ontstaan vanuit een creatieve gedachte, en creativiteit is n van de essenties van de methode Diavers .

De methode Diavers richt zich op interculturele communicatie en beleid vanuit een mensenrechtenbenadering op het terrein van samenlevingsopbouw en internationale samenwerking.

In de methode Diavers staat de houding van mensen centraal. De houding van mensen wordt onder andere benvloed door de betekenissen die worden gegeven aan situaties en verschijnselen. Die betekenissen hebben invloed op gedrag. Om het eigen gedrag en intermenselijke samenwerking te onderzoeken en te bevorderen maakt Diavers gebruik van een analysekader diversiteit (Van Asperen 2003). Het kader is gebaseerd op een analyse van de interculturele paradox.

Lees hier meer over de methode Diavers