this is HOME  
D i a v e r s
actueel
 
English language version

actueel
algemene info
Evelien van Asperen
promotieonderzoek
methode Diavers
interculturele paradox
publicaties
contact

Overlijden Evelien van Asperen

In augustus 2005 werd bij Evelien de diagnose gesteld: hersentumor. Sindsdien onderging ze drie hersenoperaties, bestraling, diverse chemokuren en experimentele behandelingen. In deze periode streed ze voor het leven, voor haar leven en voor haar missie: verbeteren van beleid en praktijk op het gebied van diversiteit en interculturalisatie. Tot in 2010 was zij actief als trainer en adviseur op dit terrein.
Begin mei voerden Evelien en ik nog de afrondende gesprekken met uitgeverij Free Musketeers over de publicatie van haar laatste boek: Voorbij de interculturele paradox. Helaas overleed Evelien op 27 mei 2011 aan de gevolgen van haar ziekte.

Simon Runia, echtgenoot van Evelien
Evelien2008

Voorbij de interculturele paradox
De methode Diavers

Het heeft lang geduurd, maar nu kan met voldoening de publicatie gemeld worden van het laatste boek van Evelien van Asperen: Voorbij de interculturele paradox.
Iedereen heeft ermee te maken: problemen die kunnen ontstaan bij communicatie in interculturele situaties. Dit boek beschrijft aan de hand van praktijksituaties dat deze problemen niet veroorzaakt worden door cultuurverschillen, zoals meestal wordt gedacht, maar voortkomen uit de interculturele paradox. Deze werkt belemmerend op het terrein van communicatie en moraal. De gangbare denkbeelden over cultuur en communicatie helpen niet bij het omgaan met botsende waarden. Dit boek analyseert de interculturele paradox, geeft inzicht in de achtergronden en ontwikkelt een alternatief: het communicatief moreel universalisme. Een didactisch hulpmiddel, het analysekader diversiteit, maakt het mogelijk complexe situaties te analyseren en voorbij de interculturele paradox te gaan. Lees meer...
Bestelinformatie
Prijs: 20,95
ISBN: 978-90-484-1977-7
Te bestellen bij de reguliere boekhandel, de uitgever Free Musketeers of de internetboekhandel (bijvoorbeeld bol.com).

U kunt ook contact opnemen met Simon Runia .